Geschiedenis

Ontstaan.jpg

Wandelsportvereniging De Kadees ontstond in 1974 na de deelname van enkele werkmakkers aan de “Dodentocht” in Bornem, ingericht door wandelclub Kadee. Antoine Cornelis, die later de eerste voorzitter zou worden, was van mening dat zij die de tocht tot een goed einde brachten, eigenlijk ook Kadees waren. 

Stilaan groeide de idee om zelf wandeltochten in te richten. Daarom werd aangesloten bij de W.O.W.B (West- en Oost-Vlaamse wandelsportverbond). We kregen stamnummer 063, een nummer dat tot eind 2015 onveranderd bleef.

De eerste wandeling werd georganiseerd op de eerste zondag na de nationale wandeldag, wat achteraf niet zo een goed idee bleek te zijn, omdat die dag ook al eens kon samenvallen met Carnaval.

Die eerste tocht werd een succes, er kwamen 908 wandelaars opdagen.

Het ledenaantal van de club bleef groeien en er kwamen steeds meer wandelaars naar onze tochten.

Na Antoine Cornelis volgden Marc De Wolf, Jan Van Impe en Wilfried De Vos elkaar op als voorzitters.

In september 2006 werd het bestuur hervormd en werd Ronny Janssens voorzitter. Onder zijn impuls en doorzettingsvermogen werd een moeilijk jaar overbrugd en werden er tal van nieuwe initiatieven genomen die succesvol bleken en in de smaak vielen van de clubleden. Hetledenbestand groeide aan tot 450 à 500 wandelaars.

In 2013 maakte de club de overstap van feitelijk vereniging naar vzw en werd de volledige naam wsv De Kadees Aalst vzw.

2014 werd een feestjaar, de club bestond immers 40 jaar.